Εξαντλημένο
Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες

Έχει εξαντληθεί

Κάτοπτρο ALUMINIUM ΑΝΘΡΑΚΙ – 1m

Offset antenna, 1m, aluminium, metal back

Κωδικός προϊόντος: 10169 Κατηγορία:
Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες
Εξαντλημένο
Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες

Εξαντλημένο

Κάτοπτρο HP-80 80 εκ.

Δορυφορικό πιάτο από γαλβανισμένο χάλυβα λευκό με διάμετρο 0,8m HP-80.

Κατάλληλο για λήψη δορυφορικών προγραμμάτων σε HD-TV.

Κωδικός προϊόντος: 9391 Κατηγορία:
Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες
Εξαντλημένο
Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες

Έχει εξαντληθεί

Κάτοπτρο ALUMINIUM- 1m

Offset antenna, 1m, aluminium, metal back

Κωδικός προϊόντος: 8877 Κατηγορία:
Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες
Εξαντλημένο

Κάτοπτρα

Κάτοπτρο Χ80

Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες

Εξαντλημένο - Έχει αντικατασταθεί από το WA-20 R

Κάτοπτρο Χ80

Offset antenna, 80cm, steel, metal back

Κωδικός προϊόντος: 8876 Κατηγορία:
Οι τιμές εμφανίζονται στους εγγεγραμμένους χρήστες